REZERVACIJE I INFORMACIJE

+386 (0)41 880 813 Šalji upit

UTISCI

Studijska poseta udruženja pčelara "Leskovac", "Beli bagrem" i "Apis" iz Leskovca i Medveđe u Sloveniju (   više >> )

Moja saradnja sa agencijom Kompas Novo Mesto i poznanstvo njenim direktorom, g. Matjažom Pavlinom, datira još od 2008. godine. Od tada, imala sam priliku da iskusim tri različite studijske ture koje je agencija Kompas Novo Mesto organizovala za različite potrebe međunarodnih organizacija u kojima sam radila, kao i da sarađujem sa njima kao partnerima na projektu kojim sam upravljala.
U leto 2008. godine učestvovala sam u studisjkom putovanju poručenom od strane UNDP PRO programa čiji sam službenik bila. Putovanje je bilo organizovano za pripadnike javnog, privatnog i civilnog sektora iz Srbije, a na temu primena LEADER programa i primera dobrih praksi u kreiranju javno-privatnog partnerstva, primarno u oblasti turizma, u Dolenjskoj i Beloj Krajini. Putovanje je bilo organizovano izuzetno profesionalno, a ono što bi ga posebno izdvojilo jeste visok stepen primenjivosti odabranih primera iz Slovenije u Srbiji.
Zadovoljna ovim putovanjem, 2011. godine sam, kao menadžer UNICEF komponente koja se u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja bavila razvojem dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma, angažovala agenciju Kompas Novo Mesto za studijsku turu koja bi edukovala pripadnike turističkog i obrazovnog sektora iz Srbije na temu obrazovnog turizma. Marljivost sa kojom je Kompas Novo Mesto pristupio ovom poslu, kvalitet odabranih destinacija i raznovrsnost njihovih obrazovnih programa doprineli su činjenici da se tri godine kasnije učesnici putovanja i dalje pozivaju na slovenačke primere dobre prakse u razvoju sopstvenih destinacija. Izveštaj sa ovog putovanja može se naći na http://obrazovniturizam.rs/wp-content/themes/obrazovni_turizam/ebook/book4/ Danas, nakon završetka donatorske podrške, obrazovni turizam se i dalje razvija u okviru klastera Obrazovni turizam Srbije (www.obrazovniturizam.rs).
U jesen 2012. učestvovala sam u još jednom putovanju koje je Kompas Novo Mesto organizovalo za UNDP komponentu gorepomenutog zajedničkog UN programa, a na temu razvoja LAG-ova (lokalnih akcionih grupa), LEADER pristupa u ruralnom razvoju i diversifikacije ruralne ekonomije kroz turizam. Nije potrebno reći da je tura bila brižljivo i visoko profesionalno organizovana, a korisnici zadovoljni i osnaženi znanjima i iskustvom. Konačno, dobra saradnja sa agencijom Kompas Novo Mesto opredelila je tim Turističke organizacije Srbije koji je, zajedno sa mnom, učestvovao u pripremi i realizaciji projekta Održivi dečji i omladinski turizam u funkciji razvoja regiona podržanog u okviru Jadransko-jonske inicijative, da je pozove da u projektu učestvuje kao jedan od četiri partnera. Ovaj projekat povezao je Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju u oblasti dečjeg i omladinskog turizma. U okviru svojih aktivnosti i rezultata, među kojima su međunarodna konferencija i publikacija na ovu temu, projekat je omogućio transnacionalno povezivanje, regionalnu saradnju, razmenu znanja i iskustava koju su partneri omogućili za brojne subjekte i nosioce uspešnih destinacija. Materijali sa konferencije mogu se naći na http://obrazovniturizam.rs/korisna-literatura/, dok se publikacija Stazama dece i mladih (dečji i omladinski obrazovni turizam u funkciji razvoja regiona: stanje i primeri dobre prakse u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji) može naći na ovom linku http://www.srbija.travel/download/projekti/JJI_srpski_small.pdf
Uzevši u obzir kompletno iskustvo sa agencijom Kompas Novo Mesto, zadovoljstvo mi je da dam toplu preporuku za svaki vid saradnje i poslovanja sa ovom organizacijom koju krase odgovornost i profesionalizam.


Vera Jovanovič, direktorka klastera Obrazovni turizam Srbije


Agrozem je privatna poljoprivredna savetodavna služba sa sedištem u Nišu. Osnovana je 2010. i uspešno posluje već četiri godine u Srbiji.
U toku 2011. i 2012. godine Agrozem je za poljoprivredne proizvođače Nišavskog okruga organizovao različita studijska putovanja. U sklopu upoznavanja sa poljprivrednom proizvodnjom zemlja regiona, organizovana su dva putovanja u Sloveniju.
Prvo studijsko putovanje organizovano je u toku 2011. godine za poljoprivredne proizvođače koji se bave stočarskom proizvodnjom. Naši domaćini Matjaž Pavlin i “Kompas” Novo Mesto su nam osmislili kompletan program, a prema našim zahtevima. Naročito su utisk ostavili manji farmeri koji su organizaciju proizvodnje prilagodili zahtevima Evropske unije.
“Kompas”Novo Mesto je 2012. godine organizovao za potrebe Agrozema studijsko putovanje namenjeno pčelarima iz Srbije. Putovanje je trajalo pet dana i tom prilikom su se proizvođači meda upoznali sa pčelarstvom Slovenije.
Ono što krasi direktora i zaposlene u “Kompasu” jeste izuzetna ljubaznost , veliki profesionalizam i odgovornost , predanost i posvećenost i to čini da se u njihovoj zemlji posetioci osete vrlo dobrodošlo.


Tatjana Savić-Gavrilović, koordinator Agrozem doo, Poljoprivredna savetodavna služba


Čast mi je istaći da sam oduševljen ponudom i boravkom u Republici Sloveniji, točnije u regiji Dolenjska i Bela Krajina, a u svezi našega projekta THT, Trebižat srce Hercegovine. Doček, noćenje, hrana, ljubaznost osoblja, turistička ponuda koja nam je ponuđena je na visokoj razini. Cijela ekipa STAP-a i naših suradnika u projektu koja je išla s nama na putovanje dijeli moje mišljenje. Budućnost turizma je autentična ponuda regije, mjesta, obitelji – ruralni turizam, a Vi ste to nama prezentirala na veoma lijep način. Pohvale još jednom i samo tako nastavite. Čestitke i srdačan pozdrav iz Hercegovine, Ljubuškog !

Predsjednik UO Udruge HERCEGOVAČKI STAP: Davorin Medić


Ovim pismom pružam bezerezervnu podršku kolegama Marku Koščaku (STUDIO MK&A d.o.o.) i Matjažu Pavlinu (KOMPAS NOVO MESTO d.o.o.) za učešće u programu predstavljanja primera dobre prakse razvoja ruralnog i aktivnog turizma na lokalnom in regionalnom nivoju. Kao aktivni učesnik procesa lokalnog i regionalnog socio-ekonomskog razvoja opština i regije jugo-zapadne Srbije, od 2006. godine do danas, u više navrata sam imao priliku sarađivati sa izuzetnim stručnjacima kao što su gospoda Koščak i Pavlin. Konkretni primeri korišćenja lokalnih resursa radi podizanja konkurentnosti lokalne zajednice su jedni od najsvetlijih trenutaka mog profesionalnog razvoja, a za koje zahvalnost dugujem upravo njima. Repliciranje primera dobre prakse, koje su meni i mom timu gospoda nesebično prezentovali, u velikoj meri su doprineli da dostignem neskromne profesionalne uspehe od izuzetne koristi za regiju u kojoj živim i radim, te izgradim značajan profesionalni kredibilitet i na širem prostoru. Trag koji su ova dva izuzetna stručnjaka ostavili u razvoju turizma i ruralnom razvoju jedne od nekada najskromnije razvijenih regija Slovenije, ostavili su neizbrisiv trag i na razvoj jugo-zapadne Srbije koja je nakon njihovih poseta i pružanja stručne pomoći, ovu odaljenu destinaciju Srbije učinili jednom od najprepoznatljivih turističkih tačaka za aktivni odmor u Srbiji.
Jedan sam od osnivača Specijalnog rezervata prirode Uvac – dragulja Republike Srbije i najvećeg rezervata ptica grabljivica na Balkanu. Danas sa ponosom predstavljam jednog od utemeljivača ideje korišćenja »mana u prednosti« i »pretvaranja malih stvari u vrednosti od izuzetnog značaja« upravo zahvaljujući znanjima, iskustvima i magičnim moćima upravljanja lokalnim resursima na samoodrživ način, a koje smo moje kolege i ja naučili upravo u Sloveniji – u Dolenjskoj i Beloj krajini.
S toga, ističem privilegiju Republike Slovenije, da razpolaže kadrovima poput kolega Koščaka i Pavlina, te one koji su u prilici, molim da ova dva izuzetna čoveka i profesionalca učine i u buduće dostupnima za razvoj i prezentaciju neospornih vrednosti Balkana.

Živko Kolašinac Viši saradnik na poslovima iz oblasti izrade i implementacije projekata Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinska uprava Nova Varoš


U ime »Kuće klastera« iz Niša, nacionalne platform za razvoj klastera i poslovnih udruženja u Srbiji, najtoplije preporučujem saradnju sa KOMPAS-om iz Novog mesta u Sloveniji, kao organizatora originalnih i konstruktivnih studijskih putovanja na kojima se pored učenja i usvajanja primera dobre prakse, mogu razviti nove ideje i kreirati partnerstva sa slovenačkim institucijama i organizacijama.
Studijska putovanja u organizaciji KOMPAS Novo mesto realizovana u periodu 2010-2012. godine bila su namenjena članicama različitih klastera jugoistočne Srbije sa ciljem da se menadžmentu klastera, fasilitatorima i predstavnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetništva ukaže na primeru dobre preduzetničke prakse koji su u Sloveniji, u regiju Dolenjska i Bela Krajina, sprovedeni u poslednjih 15 godina, kao i na rezultate EU projekata u oblasti unapređenja poljoprivrede i stavljanja prirodnih resursa u funkciju turističkih atrakcija, načina integrisanog pristupa razvoju konzorcijuma i zajedničkog plasiranja proizvoda sa geografskim poreklom – vino »Cviček«, načina udruživanja kompanija u privatnu privrednu komoru i značaja edukacije svih učesnika projekata u cilju ostvarivanja progresa.
Pored domaćinskog dočeka i tematskih izleta u kojima su naše grupe uživale, impozantna je količina prenešenog praktičnog znanja i iskustva, koji su po povratku u Srbiju, našim klasterima omogućili brži razvoj i nove projektne ideje. Profesionalizam, iskustvo, znanje, inovativnost, odlična organizacija i logistika, to su reči kojima bi mogli opisati putovanje koje je KOMPAS Novo mesto organizovao za naše članice.
Danas su »Kuća klastera« i KOMPAS partneri koji zajednički koračaju i razmenjuju znanja i ideje. U ime »Kuće klastera« zahvaljujem se KOMPAS-u i dr Marku Koščaku na odličnoj saradnji i savetima, uz preporuku poslovnim i klasterskim organizacijama, privrednicima i institucijama da kroz komunikaciju sa pomenutim stručnim timom kreiraju i realizuju studijska putovanja krojena po meri njihovih potreba.


Mr Danka Milojković Direktor, Kuća Klastera Niš